Author Archives: blogphunu.edu.vn

Được chuyển nhượng văn phòng hình thành trong tương lai hay không?

Hỏi: Vừa qua, tôi đã mua một văn phòng hình thành trong tương lai thuộc một dự án khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ. Tôi và chủ đầu tư đã ký hợp đồng mua bán. Tuy nhiên, nay tôi lại muốn chuyển nhượng hợp đồng này. Chủ đầu tư hướng dẫn tôi […]