Author Archives: Miếng dán giảm ho

Chuyển giao kỹ thuật điều trị ung thư tuyến vú cho bệnh viện tuyến dưới

Dù thành lập hơn 5 năm, BV Ung bướu Thanh Hóa đã phối hợp với các bệnh viện tuyến Trung ương, chuyển giao kỹ thuật mới, nâng cao hiệu quả điều trị, kéo dài sự sống cho bệnh nhân ung thư. Mới đây, ThS.BS Nguyễn Thùy Linh- Trưởng đơn vị can thiệp tuyến vú, BV […]