Có được bồi thường khi mở rộng đường, hành lang giao thông hay không?

Hỏi: Theo số liệu trong sổ đỏ, mảnh đất của tôi tính từ mép đường (mép rotoa) vào hết đất là 27m dài. Quản lý đô thị đã xuống đo đạc đúng theo sổ đỏ khi tôi làm nhà. Chỉ giới xây dựng ghi trên giấy phép xây dựng là lùi vào 7,5m và tôi thực hiện theo đúng quy định này.

Hiện tại, tôi muốn đổi sổ đỏ sang tên tôi bởi trước đây khi mua lại đất chỉ đăng kí biến động. Phòng đăng kí đất đai TP. Hà Giang cho biết chỉ cấp sổ đỏ cho số m2 đã trừ đi 7,5m hành lang. Tính ra, theo sổ mới, mảnh đất chỉ còn 19,5m.

Vậy xin hỏi, tôi có được bồi thường không khi mở rộng đường, hành lang vào 7,5m? Toàn bộ diện tích đất trên trước đây đều nằm trên sổ đỏ hiện chưa có mốc giới, cũng không có thông báo hay văn bản nào cho dân về việc quy định 7,5m đất đằng trước là của Nhà nước.

Trân trọng cảm ơn!

(minhht@…)

boi thuong dat dai 9e93
Được bồi thường khi mở rộng đường, hành lang giao thông hay không? (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Nếu căn cứ theo thông tin mà bạn cung cấp thì chưa thể khẳng định được việc bạn có được bồi thường hay không khi Nhà nước thu hồi 7,5m đất. Bạn nên cung cấp thêm các nội dung sau đây để làm rõ hơn về vấn đề này.

– Trước khi bạn đăng ký biến động, sổ đỏ được cấp năm nào?

– Mục đích sử dụng của 7,5m đất ghi trong sổ đỏ là gì?

– Bạn và chủ đất cũ có chuyển nhượng hết 27m đất hay không?

– Bạn có nộp thuế cho cả 27m đất này hàng năm?

Khoản 1, Điều 75 quy định điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích an ninh, quốc phòng; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích công cộng, quốc gia như sau:

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất…”

Căn cứ theo quy định trên, nếu anh đã được chuyển nhượng hết 27m đất, đồng thời anh cũng thực hiện nộp thuế đối với mảnh đất này thì sẽ được bồi thường khi nhà nước mở rộng đường, hành lang vào 7,5m.

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *