Khai thác dữ liệu về đất đai ở cơ quan nào?

Hỏi: Bố mẹ tôi đã mất và không có di chúc để lại. Anh và em ruột tôi đang sử dụng tài sản thừa kế là đất ở, nhà ở, vườn liền kề. Họ không muốn chia cho anh, chị em khác. Do tôi không có giấy tờ về đất của bố mẹ nên việc yêu cầu chia thừa kế gặp nhiều khó khăn.

Căn cứ theo khoản 4, mục VI, Thông tư 09/2007 của Bộ Tài nguyên – Môi trường, tôi đã làm đơn gửi UBND xã xin tra cứu thông tin từ hồ sơ địa chính của thửa đất nói trên. Tuy nhiên, xã trả lời bằng miệng là UBND xã hiện không có thẩm quyền trả lời theo thông tư 24/2014 của Bộ Tài nguyên – Môi trường.

Sau đó, căn cứ theo khoản 4, mục VI, Thông tư 09/2007 của Bộ Tài nguyên – Môi trường, tôi tiếp tục làm đơn theo Mẫu 01/TTĐĐ (kèm theo sơ yếu lý lịch Đảng – chứng minh hàng thừa kế thứ 1, chứng minh thư, sổ hộ khẩu) gửi Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất – chi nhánh huyện để xin trích sao sổ địa chính, trích lục bản đồ địa chính, sổ mục kê đối với thửa đất này. Phía Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất in cho tôi giấy hẹn sau 5 ngày làm việc sẽ trả lời.

Thế nhưng, ngay trong ngày hôm sau, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất gọi điện thoại cho tôi nói không thể cung cấp thông tin về thửa đất. Đồng thời, họ yêu cầu tôi quay lại phía UBND xã bởi tôi không có số hiệu của thửa đất (chỉ có tên bố mẹ tôi đã mất năm 1990, địa chỉ là thôn, xã).

Vậy xin hỏi luật sư, để có được giấy tờ hồ sơ địa chính thửa đất do bố mẹ để lại, tôi cần làm đơn theo mẫu nào? Cơ quan nào sẽ tiếp nhận đơn của tôi? 

Trân trọng cảm ơn!

maihuong10122011@…

so do 6b9b
Quy định về việc xây dựng, khai thác, quản lý hệ thống thông tin đất đai được nêu rõ tại Điều 11 và Điều 12, Thông tư 34/2014/TT-BTNMT. (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Quy định về việc xây dựng, khai thác, quản lý hệ thống thông tin đất đai được nêu rõ tại Điều 11 và Điều 12 của Thông tư 34/2014/TT-BTNMT. Cụ thể như sau:

“Điều 11. Khai thác dữ liệu thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu

1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu đất đai nộp phiếu yêu cầu hoặc gửi văn bản yêu cầu cho các cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai theo Mẫu số 01/PYC được ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Khi nhận được phiếu yêu cầu, văn bản yêu cầu hợp lệ của tổ chức, cá nhân, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện việc cung cấp dữ liệu cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu khai thác dữ liệu. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

3. Việc khai thác dữ liệu thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu được thực hiện theo các quy định của pháp luật.

Điều 12. Trình tự, thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai

1. Việc nộp văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện theo một trong các phương thức sau:

a) Nộp trực tiếp tại cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai;

b) Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện;

c) Gửi qua thư điện tử hoặc qua cổng thông tin đất đai.

2. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai tiếp nhận, xử lý và thông báo nghĩa vụ tài chính (trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trả lời cho tổ chức, cá nhân biết.

3. Sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu.

4. Thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện theo quy định sau:

a) Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp ngay trong ngày; trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo;

b) Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng.”

Căn cứ theo các quy định nêu trên, bạn phải gửi văn bản yêu cầu hoặc nộp phiếu yêu cầu cho các cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai theo Mẫu số 01/PYC, ban hành kèm theo Thông tư 34/2014/TT-BTNMT nếu muốn khai thác dữ liệu về đất đai.

Về nơi nộp hồ sơ, theo Khoản 2, Điều 15, Thông tư 34/2014/TT-BTNMT, Văn phòng đăng ký đất đai huyện/quận nơi có đất sẽ tiếp nhận hồ sơ của bạn. Trong trường hợp địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thì UBND cấp xã, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ có nhiệm vụ cung cấp dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo
(Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An)

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *